RATTEN

Er bestaan verschillende soorten ratten. In Nederland ondervindt men dan ook met name overlast door de zogenoemde bruine en zwarte rat. De naam zwart of bruin zegt niets over de kleur van een rat. Zo bestaan er ook zwarte ratten (vachtkleur) welke vallen onder de bruine ratsoort. De lengte van de kop-romp is bepalend om welke familiesoort het gaat.

Bruine rat
De bruine rat (Rattus norvegicus) is een knaagdier welke bekend onder de namen Noorse rat, rioolrat, waterrat, stadsrat, etc.

Zwarte rat
De zwarte rat (Rattus rattus) is een knaagdier van het geslacht Rattus uit de onderfamilie
Murinae (muizen en ratten van de Oude Wereld). De zwarte rat is ook wel bekend onder de namen scheepsrat, huisrat, dakrat en pestrat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakte zich (begin 2008) zorgen over de toename van het door deze ratten verspreide hantavirus dat ernstige nierschade kan veroorzaken.